درباره "تدبر در قرآن" با عنوان خوانش قرآن، خوانش زندگی

دوره تدبّر در قرآن، ویژه  دانشجویان علاقه مند  برگزار می‌شود. با اعطای مدرک رسمی

"این صفحه مربوط به دانشجویان استان لرستان می باشد"

 "تدبر در قرآن"

سطح مقدماتی (انس)

با عنوان خوانش قرآن، خوانش زندگی

ارائه سوره های قرآن با رویکرد خیرگزینی و عمل به آن

علاقه مندان محترم پس از ثبت نام دردوره

ساعت و روز برگزاری  به صورت تلفنی و پیامک به علاقه مندان اطلاع رسانی خواهد شد.

v   اهداف طرح :

v     انس و مطالعه قرآن و عمل به آن به عنوان ضرورت زندگی توحیدی

v     فعال‌سازی قوه اختیار به وسیله قرآن

v   اهداف فرعی:

v     آشنایی با مفهوم تدبر و نقش آن در زندگی به واسطه شناخت موضوعات سوره‌ها و عمل به آن

v     توانایی گام‌بندی یک موضوع برای عمل و رسیدن به عمل به صورت مصداقی

v     مخاطبان طرح :

v     کلیه دانشجویان علاقمند

v   حسن شرکت در طرح:

v     بهره‌مندی از حضور اساتید برجسته قرآنی و علمی

v     حضور در کلاسهای آموزشی رایگان

v     ايجاد زمينه هاي تبادل افکار و خلاقيت

 v    فرآیند ارائه سوره‌ها:

v     ارائه کلی سوره و موضوع اصلی سوره

v     تبیین طهارت عملی متناسب به سوره

v     تبیین گام‌های شش‌گانه فرآیند خیرگزینی مربوط به موضوع سوره

فرآیند خیرگزینی در سوره‌های انتخابی

v     سوره مبارکه حمد: سوره‌ای برای زیبا دیدن، تحسین و انجام رفتارهای زیبا

v     مواجهه: دیدن زیبایی ها و ابراز آنها

v     تفصیل: دیدن انواع و مراتب زیبایی ها و درک تمایز رفتارهای  زیبا و نازیبا

v     ترجیح: دیدن زیبایی قوانین

v     تعیین: عینی سازی قوانین (برنامه ریزی برای زندگی زیبا بر اساس قوانین)

v     گزینش: توجه به نفع حاصل از رفتارهای زیبا

v     تحقق: اقدام عملیاتی در راستای زیبایی آفرینی

 v     سوره مبارکه فلق: سوره‌ای برای افزایش توان حل مشکلات

v     بخشیدن در انواع خوبی های و کارهای خیر

v     مواجهه: مواجهه با مشکلات به عنوان طبیعت زندگی

v     تفصیل: آشنایی با انواع مشکل و مواجهه درست با آن ها (دیدن الگوها باری استفاده در زندگی)

v     ترجیح: دسته بندی و اولویت بندی مشکلات

v     تعیین: شناسایی مشکل با اولویت و برنامه ریزی برای حل آن

v     گزینش: تقویت توان و مهارت حل مسئله

v     تحقق: اقدام تشکیل گروه های گره گشا

v     سوره مبارکه ناس: سوره‌ای برای افزایش سرعت و عدم تاخیر در انجام کارهای خوب

v     مواجهه: توجه به داشتن سرعت و شتاب در کارها

v     تفصیل: آشنایی با تنوعی از کارهای خوب و درست در زندگی برای سرعت یافتن در کارها

v     ترجیح: افزایش سرعت کارها با اولویت دهی و انتخاب بهترین کار خوب

v     تعیین: شناخت عوامل مصداقی ایجاد تاخیر و کندی در انجام کار خوب وبرنامه ریزی برای انها

v     گزینش: شناخت قوانین و مهارت های افزایش نشاط برای افزایش کارهای خوب

v     تحقق: کشف راهکار برای افزایش سرعت کارهای خوب با مشارکت

v     سوره مبارکه نصر:  سوره‌ای برای افتخار کردن به یاری دین خدا

v     مواجهه: درک ارزشمند بودن داشتن سرعت و شتاب در یاری کردن دیگران

v     تفصیل: دشناخت مصادیق متعدد از رفتارهای دیندارانه و کمک به دیگران در انجام آنها

v     ترجیح: انتخاب مشخص  یک کار دیندارانه با توجه به محدودیت های طبیعی و انجام انها

v     تعیین: داشتن فهرستی  از کارهای  افتخارآمیز دیندارانه و برنامه ریزی برای یاری   در انجام آنها

v     گزینش: ارائه پیشنهاد برای انجام کارای   دیندارانه و جلب  مشارکت دیگران

v     تحقق: تشکیل جمع و گروه جهت حل  یک مشکل  در باب موضوعات و  مسائل دینی

v     سوره مبارکه ماعون: سوره‌ای برای دین‌دار شدن به واسطه نماز و رفع نیاز محرومان

v     مواجهه: درک منافات نداشتن عمل به قانون با لذت بردن؛ با محوریت توجه به افراد کوچکتر و ضعیف

v     تفصیل: توجه به انواع قوانین و محدودیتهای فردی و اجتماعی؛ با محوریت درک کمبودهای دیگران

v     ترجیح: اقدام عملی برای کمک به دیگران و رفع نیاز آنها؛ به عنوان اجرای یک قانون

v     تعیین: رعایت اوقات نماز و لذت بردن از آن همراه با تعیین زمان برای رفع محرومیت دیگران

v     گزینش: سعی در ارتقاء توأمان نماز و رفع نیاز محرومان، با مشارکت دوستان؛ و تشویق دیگران به این امور

v     تحقق: حرکتهای گروهی برای ارتقاء کیفیت نماز و استفاده از سنگر نماز برای رفع محرومیتها و کمبودهای اجتماع

 

v      سوره مبارکه همزه: سوره‌ای برای پرهیز از سرزنش خود و دیگران

v     مواجهه: مواجه شدن با موقعیت شکست در کنار موقعیت های پیروزی و پذیرفتن شکست

v     تفصیل: آشنایی با انواع پیروزی و شکست به گونه ای که صرف حضور در یک فعالیت نیز پیروزی محسوب می شود.

v     ترجیح: شناختن حرف شنوی از خدا و اولیا و رعایت قوانین، به عنوان پیروزی     حقیقی

v     تعیین: آشنا شدن با انواع رفتارهای سرزنش آمیز و پرهیز از آنها

v     گزینش: شناخت ویژگی های  طبیعی دیگران و پرهیز از سرزنش آنها به دلیل این ویژگی ها

v     تحقق: انجام فعالیت های گروهی برای رسیدن به موفقیت هراه پوشاندن عیب های افراد به واسطه کار جمعی

v      سوره مبارکه زلزال: سوره‌ای برای توجه به انتخاب‌ها و کارهای خوب کوچک

v      مواجهه: فعال شدن درک از خیر و شر و تمایز آنها

v      تفصیل: آشنایی با خیر و شر در اعمال، خروج کارها از حالت خنثی، کم شدن شر و زیاد شدن خیر

v      ترجیح: شناخت خیر به عنوان انتخاب درست و رجحان بر دیگر انتخاب هاو اصلاح معیارها برای خیرگزین شدن

v      تعیین: آسیب‌شناسی و رفع موانع خیرگزینی مانند نداشتن تفصیل کافی یا نداشتن معیار درست

v      گزینش: افزایش حساسیت نسبت به کوچکترین کارهای خیر و شر و ترغیب دیگران به خیر

v      تحقق: شناسایی و انجام کارهای خیر گروهی حتی اگر خیلی کوچک باشند

v      سوره مبارکه ضحی: سوره‌ای برای شناخت و رفع نیازها به واسطه نعمت‌ها

v      مواجهه: آشنایی با نیازهای اولیه انسان و منفعت وجود هریک

v      تفصیل: شناخت تفصیلی تر نیازها و ارتباط آن با شب و روز به عنوان بستر رشد

v      ترجیح: شناخت انواع نیازها و دسته بندی آنها همراه با افزایش مهارتهای رفع نیاز

v      تعیین: توجه به نیازهای دیگران و بی تفاوت نبودن نسبت به اجتماع

v      گزینش: دسته بندی نیازهای موجود در اجتماع و رسیدگی به نیازمندان با شناسایی نعمتهای اطراف

v      تحقق: شناسایی و معرفی نعمت ها به افراد و جمع ها برای برطرف شدن نیازهای متناسب با آن

v      سوره مبارکه انشراح: سوره‌ای برای بالا رفتن ظرفیت و آسان شدن کارها

v      مواجهه: افزایش توان هر کس نسبت به خودش از طریق زیاد کردن عمل

v      تفصیل: ارتقای ظرفیت به دنبال آشنایی با انوع توان‌هایی که خداوند به انسان داده است

v      ترجیح: آشنا شدن با توان‌های درونی و بیرونی و توسعه هماهنگ این توان‌ها

v      تعیین: فعال شدن توان‌ها با مواجهه درست با هر سختی و رسیدن به آسانی متناسب با آن

v      گزینش: ارتقای ظرفیت به وسیله فعال شدن قدرت ارتباط با دیگران

v      تحقق: ساده کردن کارهای سخت با ایجاد جمع‌های هم‌گرا

 

 

برگزارکننده: جهاددانشگاهی واحد لرستان
شروع رویداد: 1401/8/30
پایان رویداد: 1401/10/30

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 - All rights reserved.